KaynaklarEnocta Blog

Karma Eğitimin Gücü

Kurumsal dünyada gittikçe yıldızı parlayan karma eğitimin (blended learning) ne olduğunu merak ediyor musunuz? Karma eğitimle ilgili yol haritanızı çizerken neleri göz önünde bulundurmanız gerekir? Bu soruların yanıtlarını ve etkili eğitsel sonuçlar  elde etmek için gerekli olan ipuçlarını yazımızda bulabilirsiniz!

Neden Karma Eğitim?

Genellikle yeni bilgi ve beceriler kazandırmak için öncelikli olarak belli bir yaklaşım tercih edilir; bu yüz yüze eğitim, iş başında öğrenme ya da bir kitaptan yeni bilgiler edinme şeklinde olabilir. Bununla birlikte bazen öncelik verilen eğitsel yaklaşım, istenilen bilgi ve becerilerin kazandırılması anlamında sizi istediğiniz noktaya getirmez. Böyle bir durumda istenen iş ve eğitimin amacına ulaşmak için bir ya da daha fazla yöntemin birleştirilerek kullanılması gerekebilir. Karma eğitim  tam da bu noktada devreye girer

Karma Eğitim Nedir?

Karma eğitimi açıklayabilmek için konuya iki farklı açıdan bakabiliriz.

- Bağlamı/ortamı çeşitlendirmek: Buradaki temel bakış açısı, karma öğrenmeyi sosyal bağlam açısından ele almaktır. Çalışanlarınız öğrenmeye hedef olan konuyu tek başına, bir başka kişiyle (koç eşliğinde, bire bir çalışarak) ya da bir grup insanla birlikte öğrenebilirler. Bunlar öğrenmeyi daha verimli bir hale getirmek için bir arada da kullanılabilir.

- Kullanılan medyayı/araçları çeşitlendirmek: Sınıf-içi eğitim, e-öğrenme, eğitim videoları, destek materyalleri (e-kitaplar, e-kütüphane vb.) gibi çeşitli yöntem ve araçlar öğrenmeyi daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için bir arada kullanılabilirler.

Karma Eğitim Fikrinin Neresi Yeni?

Aslında belli bir amaca ulaşabilmek için birden fazla eğitim metodunu birleştirmenin yeni bir yanı yok. Sınıf içi eğitimlerden önce belli bilgilerin e-öğrenme ile paylaşılması, sınıf içi eğitimlerden sonra da bireysel koçlar ile iş başında destek verilmesi gibi metotlar bir süredir kurumsal eğitim dünyasının gündeminde.

Aslında karma eğitime yeniliği getiren, kullanılabilecek yöntem ve araçların çeşitliliğinin artmasıyla üretilebilecek çözümlerin çeşitliliğinin de artması. Bu açıdan baktığımızda, informal ve sosyal medya araçlarının yaygın kullanımı ile sosyal öğrenme son dönemde karma eğitime yeni bir soluk getirmiştir. E-öğrenme ve sınıf içi eğitimler formal öğrenmenin bir parçası olarak ele alınabilir. Çalışanların iş başındayken ve birbirleri ile görüş paylaşarak öğrendiklerini ise informal öğrenme altında değerlendirebiliriz. Karma eğitim bu iki öğrenme yöntemi arasında köprü kurabilecek bir niteliğe sahip.

Eğer doğru bir şekilde tasarlanırsa, çalışanların öğrenme deneyiminin, formal yaklaşımlarla kazanılan bilgilerin iş başında pekiştirilmesi, çalışanların birbirinden öğrenmesini destekleyecek bir yapıya kavuşturulması mümkün.

Karma Eğitim Ne Zaman Uygun?

Bu sorunun cevabı için eğitim hedeflerine bakmak gerekir. Eğer tek bir eğitim hedefinden bahsediyorsak, örneğin sadece bir işin adımlarını öğreteceksek ya da çalışanların iş başında bazı bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini istiyorsak, her bir eğitim hedefi için, sınıf içi eğitim veya iş başında koçluk gibi tek bir eğitim metodunu kullanmak yeterli olabilir.

Bununla birlikte genellikle belirlenen amaç doğrultusunda ulaşılması gereken birden fazla hedef olabiliyor. Örneğin, çalışanların öncesinde hem belli bilgileri öğrenmesi, sonrasında güvenli bir ortamda bu bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulmaları ve tüm bunlar bittiğinde ve iş başına döndüklerinde, koç tarafından desteklenmeleri gibi birden fazla öğeyi gerektiren eğitsel amaçlar için tek bir yaklaşım yeterli olmuyor.

Bunun yanı sıra, sunduğu çeşitlilik anlamında karma eğitim her zaman tercih edilebilecek bir yaklaşım gibi görünse de, her zaman en doğru seçim olmayabilir. Tek bir yaklaşımla kurgulanan bir eğitim programının yönetim ve takibi, daha komplike verilerin takibini gerektiren karma eğitim programlarından çok daha az maliyetlidir. Dolayısıyla, karma eğitim kararını verirken ulaşılmak istenen amacı iyi analiz ederek bu amacın gerektirdiği alt hedeflere göre karar vermek gerekir.Kurumsal dünyaya baktığımızda da, karma eğitim yaklaşımının, genellikle daha kompleks bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği uzun vadeli eğitim programlarında öne çıktığını görüyoruz.

Karma Eğitimi Nasıl Tasarlayabilirsiniz?

Karma eğitim yaklaşımı ile bir eğitim programını kurgulamaya karar vermeden önce mutlaka üç temel sorunun cevaplanması ve mevcut durumun bu sorulardan elde edilecek verilerle analiz edilmesi gerekir.

1- Tam olarak hedeflenen ne? Eğitim amacı hangi bileşenlerden/alt hedeflerden oluşuyor? Eğitim programı bittiğinde kişilerden neyi başarmış olmalarını istiyoruz?

Karma eğitim kararına ve karma eğitimin nasıl kurgulanacağına doğrudan etki eden en önemli bileşen budur. Hedef kitlenizi belli bir konuda bilgilendirmek mi istiyorsunuz ya da bir işi doğru bir şekilde yapmalarını mı istiyorsunuz? Tutum ve davranışlarında köklü değişiklikler mi hedefliyorsunuz? Tüm bu çeşitli amaçlar farklı tasarımlar gerektirir. Dolayısıyla bu sorunun yanıtını tam vermeden eğitim yöntemi konusunda alınan kararların başarısız olma ihtimali vardır.

2- Eğitim programını alacak kişilerin belirleyici, öne çıkan özellikleri neler?

Aslında yaş ve cinsiyetten ziyade bu noktada öne çıkan iki temel konu var. İlki, hedef kitlenin bu öğrenme deneyimine taşıyacağı mevcut bilgi ve birikimlerinin neler olduğudur. Öğrenmeye konu teşkil eden alanda bilgi ve deneyimlerinin olması veya olmaması, kurgulanacak karma eğitim programının yapısını da etkileyecektir.

Diğer önemli bir konu ise hedef kitlenin eğitimin konu ve içeriğine karşı ne kadar motive olduğudur. Eğer motivasyonları yoksa ve/veya konuya karşı ilgisizlerse, bu durum, öğretilene dikkatlerini verememe, konuya odaklanamamalarına sebep olur. Dolayısıyla, eğitim programı sonunda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, hedef kitlenin konuya ilgi duyması konusunda önceden ekstra yaratıcılık, zaman ve enerji harcayarak bazı ek çözümler üretmek gerekecektir.

3- Bütçe, zaman, teknoloji vb. anlamda kısıtlar veya fırsatlar nelerdir?

Başarılı ve etkin sonuçlar için, mutlaka mevcut fırsat ve kısıtların göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin; bütçenin durumuna göre önceliklendirme yaparak eğitim programının kurgusunda farklı yaklaşımlar ön plana çıkarılabilir. Buradaki kritik konu mevcut kısıt ve fırsatları, eğitim amacının gerektirdiği aksiyonlar ile dengeleyerek olabilecek en etkili yapıya ulaşmaya çalışmaktır.

Karma Eğitim Uygun Görünüyor. Peki Ya Sonra?

Analiz sürecini tamamladığınızda sıra elinizdeki verilere göre eğitim programında kullanacağınız yaklaşımı belirlemeye gelir. Analiz sonucunda karma eğitimin gerekli olmadığına da karar veriyor olabilirsiniz

Eğer karma eğitimin gerekli olduğu kararına varılırsa, hangi yöntemlerin bir arada kullanacağını belirlemek gerekir. Tartışma gruplarından, simülasyon ve oyunlara,  sınıf-içi eğitimlerden, iş başında öğrenmeye kadar bir arada kurgulanabilecek belki yüzlerce yöntem sayılabilir.

Bu kadar yöntem arasından en doğruyu seçebilmek için iki temel konu göz önünde bulundurulmalıdır.

- Sosyal bağlam: Çalışanlar hedeflenen becerileri kendi kendilerine mi daha iyi öğrenirler, bir koç eşliğinde mi yoksa birbirleriyle mi? Bazen bu sosyal bağlamlardan birinin daha uygun olacağı durumlar ya da süreç içerisinde birlikte kullanılmalarını gerektiren durumlar olabilir ve eğitim programının kurgusu bu doğrultuda yapılabilir.

Her sosyal bağlamın sunduğu farklı avantajlar vardır. Örneğin; e-öğrenme kişilere kendi hızlarında öğrenme fırsatı sağlarken, koç eşliğinde öğrenme daha derin ve kişiye özel bir eğitim deneyimi yaşatma potansiyeline sahiptir. Bunlar göz önünde bulundurularak eğitim yöntemlerine karar verilebilir.

- Genel eğitim stratejisi: Sadece bilgi aktarımı mı yapılacak (etkileşimsiz sunumlar, e-kitap ve kaynaklar vb.), bir eğitsel tasarım çerçevesinde, gerektiğinde vaka ve örneklerle bir konu mu “öğretilecek”, yoksa yönlendirilmiş keşif ile kişilerin belli bilgi ve deneyimleri kendilerinin kazanmaları mı hedefleniyor?

Bu sorulara verilen cevaplar da eğitim yönteminin seçilmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Özetleyecek olursak; aslında öncelikle “neyi gerçekleştirmek istediğimize” ve sonrasında bu temel amacın gerektirdiği eğitim yöntemlerine karar vermemiz gerekiyor.

Eğitim yöntemlerine karar verdikten sonra, bu yöntemlerin en etkili şekilde verileceği medya ve kanalları (yüz yüze eğitim, e-öğrenme, e-kütüphane, eğitim videoları vb.) belirleyebiliriz. Örneğin; kişilerin tek başına alacakları, vaka ve eğitsel örneklerle zenginleştirilmiş bir e-eğitim ile birlikte sosyal medya araçlarından faydalanılarak oluşturulmuş bir çalışan bilgi ağı kurgulanarak, öğrenme sürecinin devamlılığı sağlanabilir.

Karma Eğitimin Gücü
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?