KaynaklarEnocta Blog

Kurumsal Dünyanın Yıldızı: İnformal Öğrenme

İnformal öğrenme, bilinçli bir öğrenme sürecine girmeksizin, ihtiyaçlar sonucunda içgüdüsel ve doğal olarak gerçekleştirilen öğrenme süreci demektir. Yazımızda bu metodun tanımı, kullanımı ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan önemli bulguları sizlerle paylaşacağız. Sizler de informal öğrenmeden yararlanmak istiyorsanız Enocta Katalog'u inceleyebilirsiniz.

İnformal Öğrenme Nedir?

ASTD’ye (American Society for Training & Development) göre, informal öğrenme, sınıf içi eğitimleri ve performans destek aktiviteleri gibi doğrudan fark edilebilir öğrenme şekli olan formal öğrenme gibi değildir. Belirli bir eğitmen olmadan, çalışan kontrolünde gerçekleşir. Bireysel ve dar kapsamlıdır. 2008’de ASTD ve Kurumsal Verimlilik Enstitüsü (Institute for Corporote Productivity - i4cp) tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre informal öğrenmenin yaygınlaşması ve etkili olmasında şu 3 temel faktörün rolü büyüktür:

 1. Çalışanları bilgi paylaşımı yapmaları konusunda yönlendirmek
 2. İnformal öğrenme biçiminin kurumun stratejik hedeflerine ulaşmadaki etkisini anlatmak
 3. Formal öğrenmeyi pekiştirmek ve desteklemek

Yapılan aynı araştırmada bu yeni öğrenme biçiminin, formal öğrenmeyi ne şekilde destekleyeceğini şu şekilde açıklamışlardır:

 • Çalışanların iş ortamına aşinalık kazanması: Oryantasyon dönemi, şirketin vizyon ve misyonunu tanıma, resmi ve resmi olmayan kim kimdir bilgileri (deneyimli, alanında uzman çalışanların tanıtılması)
 • Çalışanların iş süreçleri ile ilgili görevlere ısındırılması: İşi yapacak kişi üzerinden işlerin yapımının açıklanması, bilgisayar becerilerini pekiştirmek, ofis gereçlerinin kullanımı hakkında bilgilendirmek
 • Bilgi paylaşımı: En iyi uygulamaları/başarıları paylaşma (best practices), alınan eğitimleri paylaşma (hataların düzeltilmesi, deneyimli iş arkadaşlarının bilgilerinden faydalanma, spesifik bilgilere ulaşma)
 • Yönetimsel becerilerin geliştirilmesi: Yöneticilerin çalışanlar ile iş ortamındaki yaşanan olay ve uygulamaların ve deneyimlerin aktarılması

Araştırmalar sonucunda, çalışanların molalarda bilgi paylaşımında bulunduklarını, deneyimli çalışma arkadaşlarını örnek aldıklarını, ilk kez çalışacakları işle ilgili işinde uzman kişileri gözlemlediklerini, formal bilgi ve prosedürlere daha az ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

Süreç Nasıl Gerçekleşir?

Kurumlar, etkin bir öğrenme için tek tip öğrenme yerine daha verimli öğrenme metotları oluşturmayı sağlayan karma eğitim ile öğrenim kaynaklarını zenginleştirmeyi ve öğrenme alanlarını çoğaltmayı hedefliyor, çalışanlar da öğrenim konusunda gelişip performans artışı kazanabiliyor.

İnformal öğrenmede:

 • Belirli bir eğitmen bulunmaz.
 • Senkron asenkron eğitim modelleri geliştirilir.
 • Süre, yer ve zaman öğrenen tarafından kontrol edilir.
 • İnternet veya araştırma ile ihtiyaç duyulan bilgiye anında ulaşma imkânı yakalanır.
 • Sosyal ağlarda aktiviteler oluşturulur.
 • Çalışanlar arası koçluk yapabilme imkânı sağlar.

Kişiselleştirilen ve Özel Eğitimler: Senkron– Asenkron Eğitim

Senkron eğitimler (eş zamanlı), geleneksel eğitim yaklaşımıyla yapılmaktadır.            

E-öğrenmede senkron eğitim, eğitmen ve katılımcıların sanal ortamda aynı anda, farklı ya da ayı mekanlarda paylaşım yaparak deneyim ve bilgi paylaştığı eğitimler için kullanılır.

Senkron eğitimlerin gerçekleştirildiği yerler, geleneksel sınıf, sanal sınıf, canlı ürün uygulaması (laboratuvar), etkileşimli sohbetler ve mentorluk (koçluk) gibi yöntemlerden oluşur.

Asenkron eğitimler ise eğitimcinin ve katılımcının kendine uygun zamanlarda ve katılımcının istediği bilgiyi, zaman ve mekânı kendi belirlediği eğitimler için kullanılır.

Asenkron eğitim yönteminin kapsamında dokümanlar ve web sayfaları, web tabanlı eğitimler, değerlendirmeler, testler, araştırmalar, simülasyonlar, laboratuvarlar ve canlı kaydedilmiş etkinlikler yer alır.

Hangi Araçlar Kullanılabilir?

Teknolojinin birçok dalı kullanılmaktadır. En yaygın iletişim araçlarından olan e-posta bunların başında gelmektedir. Birçok çalışan onlarca e-postaya, yeni bilgi akışına ve değişen iş gereksinimlerine ayak uydurmak zorunda; dolayısıyla istediği anda, ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma ihtiyacı hissediyor. İnformal öğrenme ise bu talebi karşılayabiliyor ve çalışanların iş ortamında daha verimli ve bilgili olmaları için alternatif bir fırsat sunuyor. Çalışanların müşteriler, şirket aktiviteleri, günlük işler ile ilgili yazışmaları ve kaybolabilecek bilgilerin e-posta sayesinde kayıtlı olmasını sağlıyor. Yeni teknolojilerin sayesinde, birçok kurum çalışanların, dolayısıyla kurumun performansını artırmak için daha gelişmiş yollar bulmaya çalışıyor. İnformal öğrenmenin kurumlarda kullanımının artması, teknoloji ile büyüyüp gelişen günümüz iş dünyası için hiç de şaşırtıcı değil...

Bilgi paylaşımı yapmak için en etkili bir alan da bu amaca yönelik hazırlamış intranetler veya eğitim yönetim portalları olacaktır.

Çalışanlar intranet veya eğitim portalları üzerinden istedikleri bilgiye ulaşabilir, destekleniyorsa forumlar, sanal konferanslar, bloglar üzerinden kendi deneyimlerini çalışma arkadaşları ile paylaşabilirler.

Eğitim yönetim sistemi sunan bir firma olarak Enocta Platform üzerinden sağladığımız sosyal özellikler ile çalışanların birbirlerine soru sorabileceği farklı tartışma gruplarına katılabileceği, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir altyapı sunuyoruz. Çalışanlar arası koçluk ve gönüllü rehberlik gibi informal öğrenmenin kullanılması için önemli bir nitelik taşıyan iletişim yaklaşımının yaygınlaşmasına olanak tanıyoruz.

Kurumların tercih edebileceği bir diğer araç da kurumsal bir video portalı oluşturmaktır. Çalışanların web kamerasıyla çektikleri bilgi paylaşım videolarından, eğitim filmlerine kadar birçok video tabanlı içerik bir portalda toplanabilir; bu videolar arasında arama yapılarak istenen bilgiye rahatça ulaşılabilir.

Enocta olarak teknoloji iş ortağımız Corpeo ile kurumsal video portalı altyapısı üzerinden kurumlara bu alanda hizmet veriyor ve danışmanlık sağlıyoruz.

Her ne kadar Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım alanları birçok kurumda önyargı ile karşılansa da informal öğrenme için sosyal ağlar önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Sadece kurum çalışanlarının dahil olacağı bir Facebook sayfası oluşturmak dahi bu tip bir öğrenme biçimini canlandırmak için bir tetikleyici olabilir.

Bu yazı ASTD’nin 2008 tarihli Tapping The Potential of Informal Learning adlı araştırma raporundan derlenmiştir.

https://www.enocta.com/is-ortaklari/corpeo

Kurumsal Dünyanın Yıldızı: İnformal Öğrenme

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.