KaynaklarEnocta Blog

Yöneticiler İş Stresini Nasıl Azaltabilir?

Dönem dönem herkes iş hayatında stresli durumlarla karşılaşabilir. Severek yaptığınız işlerde bile sizden veya dış faktörlerden kaynaklı stres unsurları oluşabilir. Kısa vadede yaşanan stres ya da baskı durumları çoğu zaman yararlı görünse de iş stresi kronik hâle gelmeye başladığında bu durum hem yöneticiler hem de çalışanlar için çeşitli problemlere yol açar. Bu durumda Enocta Katalog’da yer alan Stresle Başa Çıkma eğitimden yararlanabilirsiniz. Şimdi gelin iş stresinin ne olduğunu ve neden kaynaklandığını beraber inceleyelim.

İş Stresi Nedir?

İş stresi, kişinin iş hayatındaki sorumlulukları ile bu sorumlulukların gerekliliklerini karşılama yeterliliği arasında uyuşmazlık meydana geldiğinde ortaya çıkan fiziksel ve duygusal tepkiler bütünüdür. İş yerinde stres kaçınılmaz olsa da kontrol edilemeyen yüksek seviyedeki iş stresi, yöneticiler için ciddi sorunlara yol açabilir. Öyle ki yüksek stres seviyesinden kaynaklı baskı durumu, yönetilemez hâle gelerek çalışanların hem fiziksel ve mental sağlığına hem de iş performansına ve kurumsal wellbeing'e zarar verebilir.

İş Stresinin Nedenleri

Yöneticilerin ve çalışanların iş hayatlarını olumsuz etkileyen stresi azaltabilmek için önce stresin kökeninde yatan nedenleri iyi anlamak ve bu doğrultuda çözümler geliştirmek gerekir. Stresin nedenleri kişilerin karakter özelliklerine göre çeşitlilik gösterebilir fakat stres düzeyini artıran bazı durumlar, herkes için ortaktır. Yapılan araştırmalara göre stresi artıran başlıca nedenler, şu şekilde sıralanabilir:

 1. Çalışanlardan kaldırabileceklerinden fazla iş yapmalarını istemek, iş stresini artıran faktörlerin başında gelir. Aşırı miktarda iş yükü ya da gerçek parametrelere bağlı belirlenmeyen teslim tarihleri, çalışanların iş yerinde baskı altında hissetmesine sebep olabilir.
 2. Fazla iş yükü gibi yetersiz iş talebi de stresi tetikler. Çalışanlar, potansiyelinin altında bir iş talebiyle karşılaştıklarında kendilerini iş yerinde güvensiz hissedebileceği gibi bu durum onların iş yerine olan aidiyet duygusunu da olumsuz etkileyebilir.
 3. Ekipler arası iletişim eksikliği, iş yerindeki stres seviyesini artırır. Yaşanan iletişim kopukluğu yönetici ile çalışan arasında olabileceği gibi çalışanlar arasında da gerçekleşebilir.
 4. İş yerinde yanlış görev dağılımı sonucu çalışanların deneyim ve becerilerine uygun konumlandırılmaması, stresi tetikler ve iş süreçlerini olumsuz etkiler.
 5. Herkesin değişime uyum sağlama hızı aynı olmadığı için iş süreçlerinde ya da pozisyonlarda yaşanan ani değişimler, çalışanlar üzerindeki iş stresini artırabilir.
 6. İş ortamında mobbing'e maruz kalmak, çalışanın stresi artırır. Bu nedenle çalışanın performansı, strese bağlı olarak düşer.
 7. Çalışma yerinin fiziksel koşulları da strese neden olabilir. Aşırı sıcak, soğuk ya da gürültülü ortamlar; çalışanlar üzerinde stresi artırır ve verimliliği düşürür.

Yöneticiler İş Stresini Neden Önemsemeli?

Doğru yönetilemeyen iş stresi, tüm şirketleri etkiler. Bu açıdan stresi önemsemenin faydaları şu şekildedir:

 • Güçlü şirket kültürü: Çalışanların bir şirketin kültüründe önemli bir rolü vardır. Yönetilebilir stres seviyeleri altında faaliyet gösteren daha sağlıklı çalışanlar daha mutlu ve daha pozitif olacak, yaratıcılık ve üretkenliğe elverişli güçlü, sağlıklı bir iş yeri kültürünün sürdürülmesine yardımcı olacaktır.
 • Daha az devamsızlık: Stres, işyerinde devamsızlığın önde gelen nedenlerinden biridir. İşyerinde daha az stres, daha az devamsızlık ile sonuçlanmakla kalmayacak, aynı zamanda aşırı stres sonucu zayıflamış bir bağışıklık sistemi nedeniyle çalışanların hasta olduğu günlerin sayısını da azaltacaktır.
 • Çalışanları elde tutma ve yetenek kazanma: Aşırı stresli olmayan çalışanların şirkette kalma olasılığı çok daha yüksektir ve potansiyel çalışanların, düşük stresli bir çalışma ortamını teşvik eden ve çalışanlarını elde tutmak için inisiyatif kullanan bir şirkette çalışma olasılığı çok daha yüksektir.
 • Önemsediğinizi gösterir: Stres yönetimi programları ve eğitimleri gibi önlemler aracılığıyla stresi azaltmak için aktif olarak çalışmak, çalışanlarınızı, onların sağlık ve mutluluklarını önemsediğinizi gösterir.

Yöneticiler Stresi Nasıl Azaltabilir?

İş stresi yönetimi hem bireysel hem kurumsal başarı için iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşle ilgili stresin azaltılmasında bireysel önlemlerin yanı sıra yöneticiler tarafından uygulanacak bazı tedbirler, çalışan üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olur ve iş süreçleri daha sağlıklı bir şekilde ilerler. İş yerinizde yaşanan ya da yaşanabilecek uzun vadeli stresi önlemek için şunlara dikkat edebilirsiniz:

1. Çalışan sağlığına önem verin

İş süreçlerinin sorunsuz yürümesi ve stresin azaltılması için çalışanların hem fiziksel hem mental olarak sağlıklı olması gerekir. Çalışan sağlığını destekleyici uygulamalar yürütmek, çalışanların iş yerine olan güven duygusunu pekiştirir. İş yerinizde çalışanların sağlık güvencelerine dikkat etmeniz, onlara kurum içi eğitim ya da danışmanlık hizmeti vermeniz; çalışanlarda yöneticileri tarafından sağlık koşullarının düşünüldüğü ve önemsendiği hissi oluşturur. Böylece kendilerini daha güvende ve önemli hissederler.

2. Esnek çalışma saatlerine izin verin

Pandemi döneminde hibrit ya da esnek çalışma saatleri uygulamalarıyla iş süreçlerinin başarıyla tamamlanabileceği görüldü. Hatta bu yeni çalışma düzeni, iş stresini azalttı ve çalışan performansını olumlu etkiledi. Bu nedenle pandemi sonrasında pek çok şirket, esnek ve hibrit çalışmaya geçerek çalışma sistemlerini kökten değiştirecek yenilikler yaptı. Siz de sektörünüze uygun esnek ya da hibrit çalışma düzenine geçiş yaparak stresi azaltabilir, böylece çok daha huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

3. Sosyalleşmeyi teşvik edin

Çalışanların işte geçirdikleri zamanda yaptıkları aktivitelerin tamamı işle ilgili olmak zorunda değildir. Belirli zamanlarda iş yerinde sosyalleşmek ve iş dışında konulardan bahsetmek, çalışanlar için iş ortamındaki yoğunluktan uzaklaşarak kısa bir mola vermek anlamına gelir. İş yerindeki ilişkileri güçlendirmeye yarayan bu kısa mola ve sosyalleşme ortamları ise hem çalışan motivasyonunu artırır hem iş stresinin azaltılmasına yardımcı olur.

4. Çalışanlarınız ile iletişimde kalın

İnsan ilişkilerindeki iletişimin önemi, iş hayatında da kendini gösterir. Öyle ki çalışanlar ile doğru ve yerinde kurulan iletişim, iş stresini azaltır. Çalışanlarınızla sürekli iletişim hâlinde kalabilmek için dijital platformlardan faydalanabilirsiniz. Sürekli ulaşılabilir olan, sorularına hızlı cevap veren bir yönetici ile çalışmak; onların kuruma olan bağlılıklarını güçlendirir, hissettikleri iş stresi ve baskısını azaltır.

5. Görev dağılımını düzenleyin

İş yerinde her çalışanın eşit miktarda çalışmasını sağlamak zor olabilir ama iyi bir yönetici olarak onların adil şartlarda çalışmalarına imkân tanıyabilirsiniz. Bu nedenle görev dağılımını iyi yapmanız ve bu dağılımı yaparken hem işe hem çalışana ait tüm parametreleri göz önünde bulundurmanız gerekir. İyi düzenlenmiş bir görev dağılımı, çalışanı iş yerinde güvende hissettirir ve stresi en aza indirmeye yardım eder.

6. Çalışanlarınız için stres yönetimi eğitimi almayı düşünün

Stres yönetimi eğitimi; size bireysel veya gruplarla çalışırken hayata geçirebileceğiniz adımları anlatan, çalışma yaşamında uygulayabileceğiniz bir kılavuz sunar. Stresin çeşitli yönleri ve nasıl aşılacağı üzerine edineceğiniz bilgiler hem kendinizin hem çalışanlarınızın içinde bulunduğu stresi anlayıp sınıflandırmanıza yardım edebilir.

Günümüzde rekabet koşullarının her geçen gün değiştiği iş dünyasında insanları etkisi altına alan uzun vadeli stres duygusu, her geçen gün artıyor. Bu sebeple iş kaynaklı stresin üstesinden gelebilmek hem yöneticiler hem çalışanlar için hayati önem taşıyor. İş yerinde oluşan gerilimlerden her zaman kaçamasanız da doğru aksiyonları alarak stresi minimuma indirebilir, böylece hem çalışanların daha mutlu olmasını hem de verimliliğin artmasını sağlayabilirsiniz.

Yöneticiler İş Stresini Nasıl Azaltabilir?

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.