KaynaklarEnocta Blog

Eğitimde İnovasyon ile Öğrenme Alışkanlıklarını Değiştirmek

İnovasyon günümüz dünyasında hiç bu kadar önemli olmamıştı. Önceleri en çok iş ve endüstri dünyasında kullanılırken bu kavram artık eğitimde de dikkat çekmeye başladı. Teknolojinin kontrol edemediğimiz bir hızla geliştiği ve diğer tüm alanların buna ayak uydurması gerektiği bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli olarak inovasyonun temelini oluşturan gelişme ve bir şeyler yaratma ihtiyacı içindeyiz.

Eğitimde inovasyon, eşitliği teşvik etmek ve öğrenmeyi geliştirme yolculuğunda gerçek bir sorunu basit şekilde çözmek adına günümüzün en benzersiz anlayışlarından biridir.

Enocta tarafından sunulan ve ders içi etkinlikleri desteklemede kullanılan bilgisayar tabanlı öğrenme veya multimedya materyallerini içeren "Öğrenme teknolojileri" programı ihtiyaç duyduğunuz eğitimde inovasyon çözümleri için yanı başınızda!

Eğitimde İnovasyon Nedir?

İnovasyon, değişiklik yapmak veya bir şeyi yeni bir şekilde hayata geçirmek anlamına gelir. Yenilik yapmak, bir şeyi icat etmenizi gerektirmez. İnovasyona dönüşen şey yaratıcılık ve uyarlanabilirliktir. Eğitimde inovasyon ise sabit tanımı olan bir terim değildir. İnovasyon eğitiminin ruhu, sorunlara yeni gözlerle bakmaya ve bunları farklı, yeni yollarla ele almaya dayalıdır. Hem tüm cevaplara sahip olmadığımızın hem de yenilikçi öğretim stratejileriyle iyileştirmeye yönelik yeni yaklaşımlara açık olduğumuzun kabul edilmesidir. Eğitimde inovasyon şunları içerebilir:

- Öğrencilere evde dersleri izledikleri ve sınıfta ödevleri tamamladıkları ters yüz edilmiş bir sınıf tarafından daha iyi hizmet verildiğinin farkında olmak.

- Öğrenciler için harmanlanmış bir sınıf yaratmak için daha fazla teknolojiden yararlanmak.

- Güçlü video araçlarıyla hem net hem de kaliteli iletişim sağlamak için daha fazla yol sunmak.

Eğitimde İnovasyon Neden Önemlidir?

Günümüz çalışma hayatındaki değişim hızını tahmin etmek veya buna ayak uydurmak imkânsız denecek kadar zor. Bunu kabul ederek sahip olduğumuz bilgiden daha önemli olanın uyum sağlama ve gelişme yeteneği olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Bir öğrenciye uyum sağlamayı nasıl öğretebiliriz? Her zaman yapılacak iyileştirmeler vardır. Eğitimde inovasyon, öğrencilere yaratıcılık, uyum sağlama ve dayanıklılık gibi becerileri geliştirme fırsatları sağlayarak dinamik bir çalışma ortamına hazırlanmalarına yardımcı olur.

Eğitimciler olarak öğrencilerin hayatta başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları sosyal becerileri geliştirmenin yanı sıra tamamen akademik bir bakış açısıyla öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için eğitimde inovasyondan faydalanabiliriz. Ayrıca öğrencilerin fazla mesai konusunda rahat olmaları için onlara ihtiyaç duyacakları çeşitli teknoloji kolaylıkları sunabiliriz.

Eğitimde İnovasyon Örnekleri

Farklı bir bakış açısıyla bir şeyi hayata geçirmek için çeşitli fikirler ve yöntemler geliştirmek inovasyonun temel konusudur. Eğitimin yenilikçi fikirleri benimsediğinden emin olmak hem toplumun hem de eğitmenlerin görevidir. Öğrenciler her durumda istekli ve yeni fikirlere açıktır.

Eğitimde daha fazla yenilik geliştirmek için çalışırken, öğretmenleri de uygulamaya konan yenilikçi öğrenme yöntemlerine hazırlamak gerekir. Gerçekten bir fark yaratabilmek için eğitimde inovasyon daha büyük ölçekte uygulanmalıdır.

Her sektördeki yenilik, bir iyileştirme ve mevcut sistemi geliştirmenin özel bir yolu olarak gelir. Eğitimde inovasyon, daha fazla öğrencinin eğitime erişmesine yardımcı olan bir sistemi uygulamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, eğitimi daha verimli ve kaliteli uygulamakla ilgilidir. Eğitimdeki yenilikler birçok alanda farklı şekillerle gelir. Eğitimde inovasyon örneklerinin birkaçı şu şekildedir:

1. Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin gerçek dünyadaki bir sorunu belirlemelerine ve bunun için bir çözüm geliştirmelerine yardımcı olun. Onların yaratıcı düşünme, problem çözme ve diğer öğrencilerle iş birliği yapma becerilerini geliştirebilecekleri daha büyük bir dersin parçası olarak kolaylaştıran alternatifler sunun.

2. Harmanlanmış Öğrenim

Harmanlanmış öğrenim, çevrimiçi öğrenimi geleneksel sınıf öğrenimiyle birleştirir. Bu süreçte her bir öğrenci, eğitmenlerine katkıda bulunmak için çevrimiçi araçlara ve interneti kullanmaya alışmalıdır. Harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımı, öğrencilere profesyonel yaşamlarında büyük ölçüde güvenecekleri araçları en iyi nasıl kullanacaklarını keşfetme yeteneği verir.

3. Eğitim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi genellikle eğitimi geliştirmek için hayata geçirilen herhangi bir yazılım, uygulama veya hizmeti ifade eder. Çok derine inmemeye dikkat edilmeli ancak teknolojiyi sınıfta tanıtma konusuna yönelmek gereklidir. Yenilikçi sınıf teknolojileri eğitim dışındaki yenilikleri yansıtır. Bu nedenle, öğrenciler sınıfta teknolojilerle ne kadar çok meşgul olurlarsa çalışma ortamlarında teknolojiyle ve teknoloji aracılığıyla etkileşimde bulunmaya o kadar iyi hazırlanmış olurlar.

Yenilikçi Öğretim Nedir?

Yenilikçi öğretim, yeni öğretim stratejilerini ve yöntemlerini sınıfa entegre etme sürecinde tercih edilen proaktif bir yaklaşımdır. Eğitim araştırmaları, belirli süreçlerin, araçların ve yöntemlerin öğrenme üzerindeki faydalarını destekler.

Eğitimde İnovasyonun Önündeki Engeller Nelerdir?

Eğitimde inovasyon konusunun gelecek nesil öğrencilere ne kadar faydası olursa olsun bazı durumlarda bu süreci yavaşlatan ve hatta sabote eden bazı faktörler olabilir. Bunlar:

- Eğitmenlerin sık değişmesi

Eğitmenleri değiştirmek yeniliğe doğru atılmış bir adımdır. Ancak bu durumun sıklıkla tekrarlamasının kimseye bir faydası olmaz, enerjiyi ders çalışmaya yönlendirmek yerine her seferinde yeni eğitimcisine uyum sağlamak için zamana ve enerjiye ihtiyaç duyan öğrenciler üzerinde özellikle olumsuz bir etki yaratır. Eğitim kurumları, personelini eğitmek için zaman ve kaynak harcamak yerine sınıfa yenilikler katacak eğitmen arayışına daha fazla odaklandığı zaman okulda inovasyonu uygulama süreçleri yavaşlar.

- Yoğun iş yüküne maruz kalmak

Dersler ve toplantılar arasında koşuşturma, sınıf etkinlikleri planlama, yaratıcı kalmaya çalışırken müfredatı takip etme, bitmek bilmeyen evrak işlerini değerlendirme… Tüm bunların hepsi sınıfa yenilik getirme potansiyeline engel olan etkenlerdir. Böyle bir problemde eğitmenlerin yenilikleri planlamak için zaman ayırmak şöyle dursun, mevcut görevlerini tamamlamak için bile hiç zamanları kalmaz.

- Müfredatın yazılı olması

Yazılı bir müfredat, eğitim sistemlerine okullarda kontrol ve eşitlik hissi verse de öğretmenlerin yaratıcılığını ve kişisel yaklaşımlarını büyük ölçüde azaltabilir.

İnovasyon Eğitimi Nasıl Etkiler?

Platon'un dediği gibi, "İhtiyaç, buluşun anasıdır." İş ve endüstri dünyasında, yenilikçi düşünürler, yıllar önce akla bile gelmeyen beklenen, normal operasyonların çoğundan sorumludur. Akıllı telefonlarımızdaki yenilikçi uygulamalarla desteklenen mobil yemek dağıtım hizmetleri, TV/video akış platformları, ürünleri 24-48 saat içinde, hatta bazen drone ile teslim eden Amazon ve Walmart gibi şirketlerin nakliye özellikleri buna verilebilecek en iyi örneklerdendir. Yalnızca yaratıcı düşünürler bu mal ve hizmetlere ihtiyaç duydukları için var olurlar. Bugün kanıksadığımız bu kavramlar, bir zamanlar beyin fırtınası yapan insanlarla dolu bir odada beyaz tahtada çizilen veya geliştirilen fikirlerdi. Tüm bu yenilikler, inovasyonun dünyanın tüketici zihniyeti için kritik olduğu fikrinden doğdu.

Tüketici dünyası gibi eğitimdeki yenilikçi uygulamalar da büyüme ve değişim için çok kritiktir. Bu uygulamalar, teknolojiyi ve gücünü nasıl kullandığımızı içerir. Eğitim liderleri olarak birbirinden farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim kavramını sürekli olarak yeniden tasarlamaya çalışırız. Bugün sınıflarımızda kişiselleştirilmiş şekilde öğrenciler için duyarlı inovasyonun yolunu açmayı hedeflemeliyiz. Yenilikçi sınıflar, daha güçlü iletişim becerileri geliştiren ve katılım kapasitesi oluşturan öğrencilerle doludur. Eğitimdeki yenilikçi uygulamalarla farklılaştırılmış fırsatlar, öğrencileri 21. yüzyılda küresel, rekabetçi bir işgücüne hazırlamanın temel bileşenleridir. Bu dijital çağda, yenilikçi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler potansiyel olarak daha fazla bilgi tutabilir ve daha derin bir anlayış düzeyinde işlem yapabilir.

Eğitimde son on yılda çok sayıda yenilikçi düşünce ve uygulama ortaya çıktı. İlki, öğrencilerin tanımlanmış bir sorunu alıp yenilikçi uygulamaları, iş birliğini ve yaratıcı düşünme süreçlerini kullanarak ortak sorunları çözmek için yeni ve yaratıcı yollar buldukları Problem veya Proje Tabanlı Öğrenme’dir. Bu yöntem, genellikle birden çok disiplini tek bir projede birleştirmesi, böylece aktif katılım, öğrenme ve öğrenciler için daha derin bir anlayış yaratmasından kaynaklı dünya çapında oldukça popülerdir.

Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?

Gelecekte, teknolojinin eğitimde daha da önemli bir rol oynayacağını öngörmek zor değil. Öğrenciler çok sayıda kaynağa erişebilecek ve öğrenme daha esnek ve kişiselleştirilmiş olacaktır. Eğitimde teknolojinin kullanılması, yüksek maliyetler, sınırlı erişim ve daha kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacı gibi eğitimin karşı karşıya olduğu bazı zorlukların ele alınmasına da yardımcı olacaktır. Eğitimin geleceğindeki bazı önemli trendleri sizler için derledik:

- Küresel vatandaşlık eğitimi okul ortamının bir parçası olacak

Dünya değiştikçe, öğrenciler küresel bir zihniyeti dikkate almalarını gerektiren faaliyetlerle meşgul olacaklar. Okullar, yerel topluluklarıyla daha yakından bağlantılı hale gelecek ve küresel bir bakış açılarını yansıtmak isteyecekler. Eğitimciler, geleneksel sınıf ortamının ve okul gününün sınırlarının ötesine geçen küçük ölçekli öğrenmenin değerini anladıkça sınıflar da değişecektir.

- Eğitim daha çok probleme dayalı öğrenmeye odaklanacak

Yaşam boyu öğrenme, başarılı bir kariyerin anahtarıdır. Eğitmenler, probleme dayalı bir öğrenme yaklaşımını dahil ederek dünyadaki problemlerle başa çıkmak için öğrencilerde geliştirilen bilgi ve becerileri kullanacaklardır.

- Teknoloji ilerletici bir güç olacak

İnternetin sınıf ortamına girmesi, “çevrilmiş sınıf” ve eşzamanlı öğrenme ortamları da dahil olmak üzere birçok yeniliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlar daha yaygın hale gelecek ve personel-öğrenci oranıyla belirlenmeyen daha geniş bir müfredata erişim sağlamak kolaylaşacaktır. Uzaktan eşzamanlı öğrenme ortamları, öğrencilerin kaynaktan fiziksel olarak uzaktayken etkinliklere katılmalarını sağlayacaktır. Yarının okulları, artık kaliteli video ve ses bağlantısı sağlayan daha geniş bir müfredata erişilebilecektir. Öğrenciler teknolojinin yalnızca birer kullanıcısı olmayacak aynı zamanda içinde yaşadıkları çevreyi de daha iyi anlayabileceklerdir.

- Eğitim sistemleri öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getirilecektir

Ekonominin ihtiyaçları sınıfa dahil edilecek ve gerçek dünya müfredatın bir parçası haline gelecektir. Okullar, tüm toplulukların merkezi halini alarak bulundukları yerin ekonomisine ve daha geniş çevreye bağlı olacaktır.

Eğitimde İnovasyon ile Öğrenme Alışkanlıklarını Değiştirmek

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.