KaynaklarEnocta Blog

Eğitimin, Eğitimcinin ve Eğitim Alanın Buluşma Noktası

Eğitimlere en etkin ulaşma yöntemini mi düşünüyorsunuz? Eğitimin sonunda geri bildirimleri nasıl almanız gerektiğini ya da eğitim sonuçlarını ne şekilde ölçeceğinizi mi? Eğitim Yönetim Sistemleri (LMS – Learning Management System), 1990’larda internetin hızlı gelişimi ve teknolojinin önlenemez ilerleyişi ile başlayan süreç içerisinde, hayatımıza girmeye başlamıştır. Önceleri CD’lere kaydedilen eğitimler, ardından elektronik postalar aracılığı ile gelenler ve tabii sınıf eğitimleri, IK ve Eğitim Departmanı çalışanlarına takip, izleme ve değerlendirme sürecinde sıkıntı yaşatmaya başladı. Bu süreç değişik araçlarla 2000’li yıllara kadar geldi. 2000’li yılların başında EYS ürünleri ve standartları oluşmaya başladı. Standartların oturması,  seçme kriterleri ve EYS’lere alışma turları devam ederken, teknoloji ve yeni kuşak öğrenme yaklaşımları EYS’ler üzerinde hızlı yenilikleri de beraberinde getirdi. Bugün Türkiye’de büyük kurum ve kuruluşların %80’inde ve orta ölçekli kurumların %60’ında kullanılmakta olan EYS’lerin gelişimi ve gelecek yaklaşımlarını bu makale ile sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2000’li yılların başında hayata geçmeye başlayan EYS’lerin temel yaklaşımı, verilen eğitimlerin ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin takibi üzerine kurulmuştu. Verilen eğitimlerin önemli bir kısmının sınıf eğitimleri olmasının yanısıra eğitimde teknoloji kullanımının standartlarının (SCORM, AICC ) henüz oturmamış olması, sistemlere girilecek bilgilerin yine önemli bir kısmının manuel girilmesine sebep oluyordu. Aynı zamanda eğitimler ile ilgili geri bildirim ve değerlendirmeleri derlemek uzun zaman alabiliyordu. Peki, geçen yaklaşık 15 yıl içinde hayatımızda neler değişti, neler değişmekte.

EYS girdileri ve otomasyonu:

EYS’ler günümüzde güçlü entegrasyon kabiliyetleri ile ortaya çıkıyor. “Single Sign On” olarak adlandırılan tek şifre ile şirketin var olan yapısına adapte olma kabiliyeti, kullanıcıların, yeni bir şifre hatırlamasına gerek bırakmadan sistem kullanımına geçişini sağlıyor. Ayrıca IK & Eğitim Departmanlarının kullandıkları kendilerine özel ERP tabanlı yazılımlar ile hızlı entegre olabilme yetisi bu departmanlardaki çalışanların herhangi bir efor göstermeden EYS’ye geçişini ve kullanımını kolaylaştırıyor.

Bu tip sistemlere birçok değişik girdi yapılması istenir:

1. Kullanıcı bilgileri; ERP sistemleri otomasyonu ile en hızlı şekilde sisteme aktarılabilmektedir. Ayrıca şirketiniz içindeki organizasyon ve hiyerarşik yapılanma, sistem üzerinde bire bir kurgulanarak eğitim atamaları buna göre yapılandırılabilmektedir.

2. Kullanıcılara eğitim atanması; eğitim yöneticisinin bir kişiye veya gruba yönelik ufak bir işlemi ile gerçekleşen bir adımdır. Hatta bu atamaları sistem kullanıcılarına elektronik posta ile duyurabilir. Amaç, kullanıcının çok uğraşmadan eğitime erişmesini sağlamak olduğundan, gelen bu elektronik posta bilgilendirmesi üzerinden kullanıcı eğitimine bir tık ile ulaşabilecektir.

3. Sınavlar, en önemli ölçme araçlarından biridir. Kullanıcıların eğitimleri alırken, öncesinde ve sonrasında değerlendirilmeleri söz konusu olabilir. Ayrıca oluşturulacak soru bankaları ile yapılabilecek bir çok sınav, birkaç dakika içinde hazırlanarak kullanıcılarına sunulabilir.

4. Sınav sonuçlarının değerlendirmeleri ise elektronik ortamdan yapılmadığında oldukça zaman alan bir iştir. Yukarıda bahsettiğimiz sınav yöntemleri ile oluşturulmuş bir sınavın değerlendirmesinin yapılması kullanıcıların sınavı bitirmelerinin ardından çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Ayrıca sonuçlar, değişik şekillerde görüntülenerek raporlamalarınıza destek verecektir.

5. Ödevler, özellikle eğitim öncesi bilgi seviyesi değerlendirmeleri ve eğitim sonrası hatırlatma ve pekiştirme çalışmaları için önemli araçlardır. Bunların elektronik ortam üzerinden hızla atanması ve sonrasındaki takibi, eğitimciler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

6. Kariyer takibi için bu ortam, kullanıcılara ait tüm bu bilgi ve girdilerin etkin bir şekilde saklanması ve raporlanması imkanı sağlayacaktır.

Sosyal – Informal öğrenme ve oyun yaklaşımları:

10:20:70 kuralına göre günümüzdeki eğitimlerin %70’i iş başı , %20’si informal yani sosyal ortamlarda insanların birbirlerinden bilgi edinmeleri ile oluşan ve  %10’nu da formal yani planlanmış ve atanmış resmi eğitimlerden oluşuyor. Bu durum, iş başı ve informal eğitimlerin bir çalışanın hayatında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Burada önemli olan aslında kontrolsüz ilerleyen bu sürenin uygulanacak yaklaşımlarla kontrol altına alınması ve verimli geçmesinin sağlanması oluyor. Ayrıca kurum içinde dolaşan bilgi birikiminin belli bir alt yapıda toplanarak istendiğinde çalışanların önüne düzgün bir açılımla çıkartılması ve bilgili ve tecrübeli çalışanların diğer çalışanlara yol göstermelerinin sağlanması amaçlanıyor. Bu da bize şirket için önemli olan bilgilerin bir havuz içinde toplanarak tekrar tekrar kullanılmasını sağlıyor.Ayrıca rekabet ortamını sağlayacak olan bazı oyun alt yapıları şirket içi tatlı rekabeti körükleyerek öğrenmeyi zevkli bir hale getiren etkili araçlardan biri haline geliyor.

Mobil :

Mobil cihazlar ve hızlı veri iletişimi, hızlı teknoloji ilerleyişinin en önemli göstergelerinden biridir. Son 20 yıl içinde mobil cihazların hayatımıza girmesiyle hepimizin teknolojiye bakışı ve yaklaşımı değişti. Hatta X ve  Y kuşaklarının iş hayatında giderek artan yeri, mobil kullanımının şirketlerimizde yerleşmesine ortam sağladı. Bu durum insan kaynakları yaklaşımlarının farklı bir şekilde ele alınması gerekliliğini de beraberinde getirdi. Doğal olarak bu yaklaşım eğitimler için de geçerli oldu. Çalışanlarımızın ellerindeki akıllı telefonlar ve tabletler, kişisel bilgisayarlardan almak için hazırlanan eğitimlerin bu cihazlara göre güncellenmeleri ve optimize edilmelerini gerektiriyor.

Zira günümüzde birbirinden farklı marka ve işletim sistemlerine sahip bu mobil cihazları ortak bazı yapılarda buluşturma ihtiyacı duyuluyor. Ayrıca EYS’lerin ara yüzlerinin de bu alt yapılara uygun çalışıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla okuma dokümanları, videolar ve eğitim programlarınızı bu alt yapıya uygun şekilde çalıştıracak bir EYS, sizler için ve çalışanlarınız için hayatı çok kolaylaştıracak bir yapı olarak ortaya çıkıyor.

Video :

Yukarıda bahsettiğimiz X ve Y kuşaklarının iş yaşantısında hızla yerini alıyor olması ve hızlı iş yaşantısının getirdiği zaman darlığı çalışanlarımızın daha kısa, daha vurucu ve farklı öğenme tiplerine hitap eden eğitim ve bilgilendirmeleri talep etmelerine sebep oluyor. Bunun yanısıra, bir EYS’nin en önemli bileşenlerinden biri de içerik olduğuna göre kurum içi hızlı içerik kullanımının en kolay yollarından biri de video olabiliyor. Mobil hayatın hakim olduğu günümüzde video mobil içeriği en kolay ve en etkin olarak tükettiğimiz alanlardan biri. Tüm bu yaklaşımlar içinde videoyu etkin ve etkili kullanmak buna ilişkin bir EYS bileşeni ile mümkün olabiliyor. Dolayısıyla video alt yapısını destekleyen bir EYS, sizin için doğru bir seçim olacaktır.

İçerik:

İçerik olmadan herhangi bir eğitim vermeniz mümkün olmayacaktır. Eğitimi iş yaşamının önemli bir parçası olarak kabul eden firmalarda içerik o kadar hızlı bir şekilde tükenir ki yetiştirmekte zorlanırsınız. Peki, bu içerikler nasıl hazırlanır ve çalışanlarımızın önüne nasıl gelir? Bir içeriği oluşturmanın değişik yöntemleri vardır:

1. Eğitim kurumları üzerinden sağlanan içerikler: Eğitim firmalarının katalog altyapılarında bulunan veya firmanız talep ve önerileri doğrultusunda özel olarak hazırlanan içerikleri bulunur. Firmanız bu içerikleri EYS bünyesine katarak çalışanları ile paylaşabilir. Özellikle katalog eğitimleri denenmişliği,  hemen sunulabilmesi ve fiyat avantajı ile doğru bir yaklaşım olarak kendini ortaya çıkartmaktadır.

2. Özel yazılımlar kullanılarak kurum içi içerik hazırlanması:  Piyasada SCORM ve AICC formatlarını destekleyen oldukça güçlü yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımların kullanımı ile özellikle kurum içi bilgi birikimini etkili bir şekilde kullanmanız mümkün olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu yazılımlar konusunda tecrübe edinmeniz ve kurum içinde bu konuya zaman ayıracak kişi olmasıdır.

3. İçerik Dönüştürücü: Günümüzde bazı EYS’ler kendi içerik dönüştürücüleri ile müşterilerine hızlı çözümler sunabilmekteler. Bu dönüştürücülerin özelliği, elinizde bulunan pptx ve pdf tabanlı dosyaları çok kısa bir süre içinde AICC ve/veya SCORM tabanlı ve mobil ortamlarda da kullanılan bir hale getirebilmesidir. Bunun için, kurumunuzda daha önce hazırlamış olduğunuz sunumlar ve dokümanlar ideal içerikler olarak öne çıkmaktadır.  Ayrıca bu tip içerikler zaman ve maliyet tasarrufu açısında da en etkili çözüm olmaktadır.

Enocta olarak, geliştirdiğimiz Enocta Eğitim Platformu’nu (EEP), eğitimcilerin bütün bu ihtiyaçlarını göz önüne bulundurarak geliştiriyoruz. 14 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikiminin yanı sıra 400’e yakın kurumsal müşterimiz ve 1,5 milyona yaklaşan kullanıcımızla, ihtiyaçlarınıza en etkili şekilde cevap vermeye çalışıyoruz.

Eğitimin, Eğitimcinin ve Eğitim Alanın Buluşma Noktası
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?