KaynaklarEnocta Blog

Rotanızı Doğru Çizin

Bu yazımızda, yaygınlık gösteren trendler paralelinde, öğrenmenin kurumsal yaşama entegrasyonu için çözüm ortağımız Skillsoft tarafından önerilen beş aşamalı modeli inceleyeceğiz.

Her kurumun öğrenme macerası kendine hastır.

Her kurum, iş hedeflerini ve kurum kültürünü göz önüne alarak, kendi öğrenme stratejisine giden yolu kendisi çizer. Her kurumun öğrenme macerası, en az kurumun kendisi kadar kendine hastır. İlk defa e-öğrenmeye geçecek olan kurumların en temel sorusu “Sistemi kaç kişi için ve nasıl bir strateji ile uygulamaya koymalıyız”dır. Ne düzeyde bir katılım beklemeleri gerektiği de bu soruyu takip eder. “Normal” kullanım oranı gibi bir genelleme yapılamamakla birlikte, “e-öğrenme - kurumsal öğrenme entegrasyonunda” başarılı sonuçlar alan kurumların uygulama stratejilerinin birbirine benzer aşamalar içerdiği görülüyor.

Çözüm ortağımız Skillsoft’un global çapta binlerce müşterisi ile yaşadığı deneyim ile geliştirdiği SkillSoft Learning Growth Model® - Öğrenme Gelişimi Modeli (LGM), kurumların genel olarak e-öğrenme programı uygulamalarından ne beklemeleri gerektiği konusunda yardımcı olabilecek bir çerçeve sunuyor. LGM, öğrenme sürecini, en temel, taktiksel uygulamalardan en gelişmiş kurumsal yaklaşımlara doğru giden beş ayrı olgunluk aşamasına ayırıyor. Her bir aşama kendine özgü bir seri göstergeye sahip.

SkillSoft Öğrenme Gelişimi Modeli

1. Aşama: Öğrenmenin Başlatılması

Kurumda e-öğrenmenin ilk uygulamaları gerçekleştirildiğinde birinci aşamaya girilmiş olur. Bu aşamada genelde hedef, sınıf içi eğitimlerle karşılanamayacak öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek ve maliyetleri düşürmektir. Eğitim ve gelişim uzmanları, daha çok bu yeni eğitim modelinin çalışanlara tanıtılması ve erişilebilirliğine dair farkındalığın yaratılmasına odaklanır.

2. Aşama: Öğrenmenin Yönetimi

İkinci aşamadaki kurumlar, e-öğrenmenin yararlarının farkına vararak kurum çapında kullanımı genişletmeye başlar ve daha fazla çalışana, daha fazla konuda e-eğitim olanağı sunarlar. Kurumda karma öğrenme programları uygulamaya konulur ve gereksiz eğitim içerikleri elenir. Eğitim ve gelişim uzmanları sonuçların ölçümünde daha yetkin hale gelirken, çalışanlar da daha fazla ve daha çeşitli e-eğitimler bekler veya talep ederler.

3. Aşama: Öğrenmenin Yönlendirilmesi

Öğrenmenin stratejik bir araç kabul edilmesi ve satış, müşteri hizmetleri, BT gibi kilit kurumsal pozisyonlara dair hedef yeterliklere uygulanmasıyla bu aşamaya geçilmiş olur. Daha karmaşık öğrenme uygulamaları ve sistemlerine geçilir. Ayrıca bu aşama, eğitim ve gelişim uzmanlarının kurum içerisinde güç kazandığı ve üst yönetim içerisinde önemli destek bulduğu aşamaya denk gelir.

4. Aşama: Öğrenmenin Entegrasyonu

Dördüncü aşamada kurum, e-öğrenme erişiminin tüm çalışanlara yayılması için gerekli olan altyapı ve kaynağı sağlamakta ve e-öğrenme konusuna kurum kültürü açısından üstün değer atfetmektedir. Bu kapsamda, daha sağlam bir eğitim yönetim sistemi, hızlı uygulama geliştirme araçları, çevrimiçi birlikte çalışma sistemleri ve daha fazlası söz konusu olabilir. Ayrıca bu aşamada e-öğrenme artık gündelik iş akışının bir parçası olduğundan, genellikle entegrasyona yönelik ciddi çabaya gerek duyulur.

5. Aşama: Kurum Çapında Öğrenme

Tüm yönetim kademelerinin, kurumun iş ve insan sermayesi hedeflerine eklemlenmiş, sürekli ve kapsamlı bir e-öğrenme programına destek veriyor olduğu durumda, gelişimin beşinci aşamasına girilmiştir. E-öğrenme günlük iş akışının parçası haline getirilmiştir, çalışanlar tüm eğitim araçlarına, internet veya e-posta erişimine eriştikleri kadar rahat bir şekilde erişmektedir. Geniş çaplı e-öğrenme ve başarı desteği kaynakları sunulmakta ve bu kaynakların değeri her düzeyde kabul görmüş durumdadır.

Kurumlar Modelden Nasıl Faydalanabilirler?

Müşteriler kendi durumlarını modelin her bir aşaması için belirlenmiş göstergelerle karşılaştırarak modelin neresinde durduklarını tanımlayabilirler. Bu bilgiyle donanmış olarak gelecekte karşılaşmaları olası sorunları öngörebilir ve ileriye yönelik bir gelişim stratejisi geliştirebilirler. Kurumdaki göstergeler değiştikçe e-öğrenmenin benimsenmesine dair hedeflerin de tekrar gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekiyor. LGM’nin nihai amacı, müşterilere doğru zamanda doğru kaynakları ve taktikleri harekete geçirmekte yardımcı olmak ve böylece kurumların başarıya ulaşma ihtimallerini artırmak.

Rotanızı Doğru Çizin
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?