KaynaklarEnocta Blog

Performası Desteklemenin Kaçınılmaz Yükselişi!

Günümüzde hiçbir çalışanın “bu öğrendiklerim benim ne işime yarayacak ki…” diyeceği bir eğitim etkinliğine ayıracak vakti yok. Çalışanlar yaptıkları işe değer katmayacak, o işi daha iyi yapmalarını sağlamayacak, iş performanslarına doğrudan etkisi olmayan her etkinliğe “zaman kaybı” olarak bakıyorlar. Bu noktada da konu eğitimden çıkıp karşımıza performansın desteklenmesi olarak geliyor.

Performans Desteği Neden Önemli?

Günümüz iş dünyasında rekabet yoğun ve zaman hep yetersiz. Bunun yanısıra, bu dünyada yaşayan herkes, hızlı gelişen teknolojiye ve değişen iş yapış süreçlerine ayak uydurmak zorunda. Kurum bazında düşündüğünüzde başarılması gereken iş hedefleri ön plandayken, bireye yani çalışana bakıldığında, bu kez de ulaşılması gereken performans hedefleri karşınıza çıkıyor. İş hedeflerinde başarıya giden yolun da, bireysel performansı desteklemekten geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden, hem kurum hem de çalışan için performansa doğrudan etkisi olmayan hiçbir etkinliğin önemi yok.

Öğrenme Süreci ve Performans İlişkisi

Kurumlardaki eğitim faaliyetlerinin temel amacı, çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmektir. Büyümek ve gelişmek isteyen her kurumun insan kaynakları politikasında, bu temel amaç önemli bir yer kaplar. Ancak bu kadar önem verilmesine, hatta başarının sırrı olduğu düşünülmesine rağmen, politikalarda yazılı olan ideal durum, gerçek hayata bire bir geçirilemeyebilir. Yani öğrenme süreci, uygulama aşamasında söz konusu amacın gerisinde kalabilir.

Çalışan yetkinliklerinin gelişimi öğrenmeyle, öğrenme ise ihtiyaç ile gerçekleşir. Birey ihtiyaç duymadığı anda maruz kaldığı bilgiyi yeterince özümseyemez yani öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmez. O bilgiye ihtiyaç duyduğunda ise onu detayıyla hatırlaması ve etkin biçimde kullanması pek mümkün olmaz. Dolayısıyla, yaşanan öğrenme süreci, zaman ve emek bakımından neredeyse boşa gitmiş sayılabilir.

Kısacası, bir bilgi o bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda kıymetlidir. İşte, o zaman, öğrenme kalıcı olur, bilgi özümsenir ve kullanılarak performansa dönüşür. Böylece, çalışanın yetkinlikleri gelişir. Bilgi performansa dönüştüğü için, iş hedeflerinin başarılmasına da bir adım daha yaklaşılır.

Performansı Etkileyen Doğru Bilgi Nerede Bulunur?

Günümüzün en hızlı bilgiye erişim noktaları arama motorlarıdır. Artık herkes ihtiyaç duyduğu bilgiyi internette arıyor. Bir anne, bebeğine nasıl daha iyi bakacağını internetten öğreniyor. Yalnız bunu yaparken o kadar büyük bir bilgi yığını ile karşılaşıyor ki çoğu zaman kafası karışıyor, birçok şeyi okuyor ya da izliyor, zaman zaman doğru zannettiği yanlış bilgiler ediniyor ve hatalar yapabiliyor. Kimi zaman da hata yapma riskini almak yerine gidip bir bilene danışıyor. Hangi bilginin doğru hangisinin yanlış olduğu konusunda yönlendirilmek istiyor.

Oysa bir çalışanın yanlış bilgi yığını ile kaybedecek vakti hiçbir zaman olmaz. O sadece, işinde daha iyi performans göstermek ister, bunun için de bildiklerinden daha fazlasına ihtiyacı olduğunda gereksinimi neyse elinin altında olmalıdır. Onu aramakla vakit kaybetmemeli ve doğru bilgiye çabucak ulaşmalıdır. Bunu sağlamanın yolu, kurum olarak çalışana, ihtiyaç duyduğu anda erişebileceği bilgi kaynakları sağlamaktan geçer. Yani çalışanların yetkinliklerini geliştirmede onlara açık kütüphaneler sunmak en geçerli çözümdür diyebiliriz. Bu durumda kurumlara da, çalışanlarının öğrenme süreçlerini ve dolayısıyla performanslarını kurum tarafından onaylanmış, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bilgiler ile desteklemek kalıyor.

Bilgi Altın Tepside mi Sunulmalı?

İhtiyaç anında imdada koşan bir bilginin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu aşamada bilginin nerede sunulduğu değil, öğrenme sürecini ne kadar zenginleştirdiği önem kazanır. Öğrenme sürecini zenginleştirecek bilgi, her yönüyle desteklenmiş kaynaklar üzerinden sunulmalıdır. Bu kaynak kimi zaman bir sınıf eğitimi iken, kimi zaman basit ama etkili bir okuma materyali, kimi zaman da her ikisi birden olabilir. Başka bir deyişle, performansı etkileyen şey, bilginin ne kadar kıymetli bir araçta sunulduğu değil, sunulan aracın o bilgiyi ne kadar etkin hale getirdiğidir.

Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları

Çıkış noktamız öğrenme sürecini zenginleştirmek olduğuna göre, kullandığımız kaynakların da zenginleştirilmesi gerekir ki kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yarattığı öğrenme ortamı da zenginleşebilsin. Kısacası, performans ile birlikte bilgi kaynaklarının çeşitliliği de artırılmalı ve bunun oluşumunda günümüz teknolojilerinden mümkün olduğunca en etkin şekilde faydalanılmalıdır.

Bugün bilgiyi sunarken en sık kullanılan kaynaklar; kitaplar, eğitmenler ve animasyonlar ile zenginleştirilmiş e-öğrenme içerikleridir. Artık, doğrudan ihtiyaç ile eşleşen bilgiler sunmayı hedeflediğimize göre, bu kaynaklara zenginleştirilmiş kitapları, güvenilir kalemlerden çıkan makaleleri, kitap özetlerini, videoları ve oyunları da eklemeliyiz. Her materyal bir performans hedefi ile eşleşmeli ve çalışana ihtiyacı olan bilgi ve yetkinlik ne ise onu sağlamalı.

Her Zaman Her Yerde

Bugüne kadar her kurum kendi içinde farklı eğitim yöntemleri kullandı: İşbaşı eğitim, sınıf içi eğitim, e-öğrenme vb. gibi. Bu yöntemler tek başına ya da kombine edilerek pek çok kez farklı şekillerde sınandı. Hepsinin de kendine göre güçlü ve zayıf yönleri olduğu ve ancak birbirleriyle eşleştirildiklerinde etkin sonuçlar alınabildiği anlaşıldı. Şimdi, bu eğitim yöntemleri tekrar ele alınmalı ve yeni gelişen teknolojilere paralel olarak üretilen yeni materyaller doğrultusunda tekrar gözden geçirilmeli.

Bilgi, ona ihtiyaç duyulduğu anda anlamlı hale geliyor; o zaman bilgiyi sunduğumuz kaynak ne olursa olsun, her zaman ve her yerden ulaşılabilir olmalı. Yani, bir çalışan işini yaparken ihtiyaç duyduğu anda gidip bilgiyi almalı, hemen kullanarak yaptığı işi zenginleştirebilmeli. Bunu sadece iş yerinde değil, yolda seyahat ederken, kuyrukta beklerken, dinlenirken, yemek yerken, aklına gelen ve planladığı her iş için yapabiliyor olmalı.

Üstelik altyapılarımız da buna hazır. Artık internet sürekli elimizin altında; akıllı telefonumuzla, tablet bilgisayarımızla ve yanımızdan ayırmadığımız dizüstü bilgisayarlarımızla internete, dolayısıyla bilgiye erişmek çok kolay. Yeter ki internette bilgi yığını arasında kaybolmak yerine bildiğimiz ve güvendiğimiz kaynaklara erişebileceğimiz bir adrese sahip olalım.

Öğrenme ve teknolojinin nabzını yakından tutan Enocta, öğrenme sürecine başka bir bakış açısı getiren bu gelişmeleri Eğitim Kataloğu’na aktarıyor ve kurumların çalışanlarının performanslarını destekleme çabalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak animasyonlar ile zenginleştirilmiş e-öğrenme içeriklerinden oluşan kataloğunu şimdi, zengin makaleler, kitap özetleri, uzman videoları, video koleksiyonları, eğitim filmleri, mobil içerikler gibi farklı e-öğrenme içeriklerini de dâhil ederek zenginleştiriyor. Enocta, oluşturulan içeriklerin performansı doğrudan etkilemesini sağlamak amacıyla, kurumların ve çalışanların iş hedeflerini göz önünde bulundurarak içerik ve konu çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor.

Performası Desteklemenin Kaçınılmaz Yükselişi!
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?